Giáo viên được tuyển vào Trường MN Vĩnh Chấp phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. 

100% giáo viên có bằng Đại học sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên dinh dưỡng có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới.

Sĩ số lớp học:

Lớp Bé 1:  27 cháu với 2 cô giáo

Lớp Bé 2: 27 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Nhỡ: 44 cháu với 3 cô giáo 

Lớp Lớn 1: 36 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Lớn 2: 35 cháu với 2 cô giáo 

- Lớp Lớn 3:34 cháu với 3 cô giáo

- Lớp lớn 4: 26 cháu với 2 cô giáo