KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

Phát động thi đua: ‘‘Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018’’

TUẦN I

Từ ngày 01/10

đến 05/10

TUẦN II

Từ ngày 08/10

đến 12/10

TUẦN III

Từ ngày 15/10

đến 19/10

TUẦN IV - V

Từ ngày 22/10

đến 31/10

Ngày 01/10/2018:

- Chỉ đạo kiểm tra môi trường, vệ sinh trẻ.

- Chỉ đaọ Y tế tuyên truyền dịch bệnh.

Chỉ đạo chuyên môn lên thực đơn, tính khẩu phần ăn cho trẻ.

 

Ngày 02/10/2018:

- Dự giờ giáo viên

- Kiểm tra bếp ăn

- Bổ sung sữa chữa, nước điện cụm trung tâm

 

Ngày 03/10/2018:

- Kiểm tra vệ sinh các lớp

- Kiểm tra giờ ăn trưa

 Nghiên cứu văn bản.

 

Ngày 04/10/2018:

- Dự giờ, kiểm tra hoạt động các lớp.

- Lên KH, phân công HĐ tự đánh giá

 

Ngày 05/10/2018:

- Dự tuần lễ học tập suốt đời tại TH-THCS Vĩnh Chấp

- Chỉ đạo các lớp trồng rau, hoa ở các cụm trường.

 

Ngày 08/10/2018:

- Họp phòng chống thiên tai năm 2018 tại UBND xã

- Họp CBQL tại TH Kim Đồng.

- Chỉ đạo kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên.

-  Kiểm tra nề nếp các lớp.

 

Ngày 09/10/2018:

- Kiểm tra hồ sơ trẻ

- Kiểm tra VSATTP

- Thi lý thuyết cô nuôi giỏi cấp trường.

 

Ngày 10/10/2018:

- Kiểm tra chuyên môn 01 giáo viên

- Chỉ đạo giáo viên cập nhật PMPCGD

 

Ngày 11/10/2018

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên

- Nghiên cứu văn bản.

 

Ngày 12/10/2018:

- Thi thực hành cô nuôi giỏi cấp trường

- Dạy 2 tết mẫu chuyên đề.

 

 

Ngày 15/10/2018:

- KT các khoản thu chi đầu năm

- Kiểm tra vệ sinh các cụm trường.

- Dự hội thảo UDCNTT tại TH Kim Đồng.

 

Ngày 16/10/2018.

Thao giảng chào mừng ngày 20/10

 

Ngày 17/10/2018.

- Thao giảng chào mừng ngày 20/10

 

Ngày 18/10/2018. 

 Thao giảng chào mừng ngày 20/10

- Khám SK định kỳ.

 

Ngày 19/10/2018.

- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp các lớp.

- Làm báo cáo định kỳ.

- Sinh hoạt chuyên môn giữa tháng.

 

Ngày 22/10/2018.

- Kiểm tra đột xuất bếp ăn

 - Kiểm tra hoạt động các lớp

 

Ngày 23/10/2018

-  Kiểm tra chuyên môn 01 giáo viên

- Kiểm tra vườn rau, vườn hoa cụm trung tâm.

 

Ngày 24/10/2018.

 - Sở GD-ĐT kiểm tra công tác dạy học

 

Ngày 25/10/2018.

- Họp Hội đồn thi đua cuối tháng

- Tu sửa hệ thống nước cụm TT

 

Ngày 26/10/2018.

 Nghỉ giữa học kỳ I

 

Ngày 29/10/2018

- Dự giờ giáo viên

- Kiểm tra đột xuất hoạt động các lớp

- Họp BĐDCMHS

Ngày 30/10/2018

- Dự giờ các lớp

- Kiểm tra các hoạt động.

Ngày 31/10/2018

- Kiểm tra chuyên môn 1 giáo viên

- Họp Cấp ủy, chi bộ.