KẾ HOẠCH TUẦN

(Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 30/11)

 

TUẦN I

Từ ngày 05/11

đến 09/11

TUẦN II

Từ ngày 12/11

đến 16/11

TUẦN III

Từ ngày 19/11

đến 23/11

TUẦN IV

Từ ngày 26/11

đến 30/11

Ngày 05/11/2018:

- Hội ý BGH đầu tuần

- Chỉ đạo kiểm tra môi trường, vệ sinh trẻ.

- Chỉ đạo hoạt động các lớp.

- Lên KH làm máng rửa tay ngoài trời cụm TT.

 

Ngày 06/11/2018:

- Dự giờ giáo viên

- Chỉ đạo Kiểm tra bếp ăn, VSATTP.

- Làm hồ sơ.

 

Ngày 07/11/2018:

- Tập huấn Y tế trường học

- Dự giờ các lớp

- Chỉ đạo kiểm tra vệ sinh các lớp, HĐC

- Chỉ đạo KT bếp ăn.

 

Ngày 08/11/2018:

- Dự giờ các lớp.

- Chỉ đạo kiểm tra công tác vệ sinh MT

- Nghiên cứu văn bản

 

Ngày 09/11/2018:

-  Họp HT các trường tại UBND xã

- Duyệt chương trình văn nghệ 20/11.

 

 

Ngày 12/11/2018:

- Hội ý BGH đầu tuần

-  Chỉ đạo kiểm tra nề nếp, vệ sinh các lớp.

 

Ngày 13/11/2018:

 Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

Ngày 14/11/2018:

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

Ngày 15/11/2018

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

Ngày 16/11/2018:

- Tổng hợp điểm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Sinh hoạt chuyên môn giữa tháng.

 

 

 

Ngày 19/11/2018:

- Hội ý BGH đầu tuần

- Làm báo cáo định kỳ.

-  Chấm vườn rau các cụm trường.

 

Ngày 20/11/2018.

Tọa đàm kỷ niệm ngày NGVN 20/11

 

Ngày 21/11/2018.

- Chỉ đạo kiểm tra vệ sinh các lớp, bếp ăn

- Chỉ đạo kiểm tra trang trí lớp theo chủ đề

 

Ngày 22/11/2018. 

  • Dự giờ giáo viên
  • Chỉ đạo kiểm tra nề nếp, giờ ăn trưa.

 

Ngày 23/11/2018.

- Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện đổi mới CT theo TT28.

- Dự 2 hoạt động dạy mẫu.

- Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019

 

 

Ngày 26/11/2018.

- Kiểm tra đột xuất bếp ăn

 - Kiểm tra hoạt động các lớp

 

Ngày 27/11/2018

- Dự giờ giáo viên

- Tham mưu xin kinh phí.

 

Ngày 28/11/2018.

- Kiểm tra chuyên môn 01 giáo viên

-  Chỉ đạo kiểm tra vệ sinh các lớp.

 

Ngày 29/11/2018.

- Kiểm tra chuyên môn 01 giáo viên

- Họp Hội đồng thi đua cuối tháng

 

 

Ngày 30/11/2018.

- Trực báo Bí thư

- Họp tập thể CB,GV,NV cuối tháng.