KẾ HOẠCH THÁNG 9- NĂM HỌC 2018-2019

Phát động thi đua: ‘‘Mừng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường’’

 

TUẦN I

Từ ngày 03/09

đến 070/9

TUẦN II

Từ ngày 10/09

đến 14/09

TUẦN III

Từ ngày 17/09

đến 21/09

TUẦN IV

Từ ngày 24/09

đến 28/09

Ngày 03/09/2018:

- Nghỉ bù Lễ 2/9

 

Ngày 40/09/2018:

- Duyệt văn nghệ chuẩn bị KG.

 

Ngày 05/09/2018:

- Tổ chức KG

- Báo cáo nhanh sau Khai giảng.

- Nộp bảng PCCM tại TCCB.

 

Ngày 06/09/2018:

- Chỉ đạo giáo viên rèn nề nếp các lớp.

- Chỉ đạo chuyên môn lên thực đơn, tính khẩu phần ăn cho trẻ.

 

Ngày 07/09/2018:

- S: Họp chi bộ, họp trường

- C : Tổ chức Hội nghị XDKH

 

Ngày 10/09/2018:

- S: Nhận QĐ điều động luân chuyển.

- C: Tổ chức Hội nghị XDKH trường mới.

 

Ngày 11/09/2018:

- Làm một số biểu mẫu, kế hoạch

- Nộp ĐK thi đua về BPTH

- Hoàn thành biểu mẫu thống kê đầu năm.

 

Ngày 12/09/2018

- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh.

 

Ngày 13/09/2018

- Kiểm tra CSVC cụm trường

 

Ngày 14/09/2018

- S: Tập huấn bếp ăn bán trú - VSATTP

- C: Họp trường thông qua một số nội quy, quy chế.

.

Ngày 17/09/2018

- Bàn giao công tác quản lý trường học nội bộ

- Cân đo trẻ lần 1

 

Ngày 18/09/2018.

- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp các lớp.

- Tu sửa CSVC các lớp học

 

Ngày 19/09/2018.

- Dự giờ các lớp

- Làm báo cáo định kỳ

 

Ngày 20/09/2018.

- Dự giờ

- Báo cáo hoạt động giáo dục.

- Bàn giao chi bộ trường củ.

 

Ngày 21/09/2018. Nghỉ điều tra PCGD.

- Làm lan can tầng 2 các lớp học

- Trồng cây bóng mát.

 

Ngày 24/09/2018.

- Kiểm tra đột xuất bếp ăn

- Chấm trang trí các lớp.

 

Ngày 25/09/2018

- Dự giờ

- Kiểm tra cụm Lai Bình, Tân Định.

 

Ngày 26/09/2018.

- Dự giờ các lớp

- Tổng hợp công tác KTNB.

- Họp Ban đại diện CMHS trường.

 

Ngày 27/09/2018.

- Họp MLCM tại Hoa Phượng.

- Họp HĐTĐ

 

Ngày 28/09/2018.

- S: Họp CBQL tại Kim Đồng.

- Kiểm tra sức khỏe tại TTYT

- C. Họp CB,GV,NV cuối tháng.