LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ 04/9 - 07/9/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

03/9/2018

Sáng

-Nghỉ bù lễ 2/9

 

Chiều

-Nghỉ bù lễ 2/9

 

Thứ 3

04/9/2018

Sáng

- Kiểm tra hoạt động các lớp

- Duyệt kế hoạch thực hiện các lớp

BGH

Chiều

- Kiểm tra vệ sinh môi trường các lớp

- Duyệt chương trình khai giảng năm học mới

Y tế

Phó hiệu trưởng

Thứ 4

05/9/2018

Sáng

  • Tổ chức khai giảng năm học 2018-2019

Toàn bộ GV-NV

Chiều

 

 

Thứ 5

06/9/2018

Sáng

- Dự giờ đột xuất

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

BGH

BGH, y tế

Chiều

  • Kiểm tra điểm nhấn các lớp

Hiệu trưởng

Thứ 6

07/9/2018

Sáng

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên

BGH, TTCM

Chiều

- Kiểm tra cụm lẻ Lai Bình

BGH