KẾ HOẠCH THÁNG 05/ 2018

 

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890- 19/5/2018)

quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm học 2017-2018

 

 

Tuần

Thứ/ngày

Nội dung công việc

I

(Từ 01-4)

Thứ 3/1/5

- Nghỉ lễ

Thứ 4/2

- Kiểm tra nề nếp số lượng trẻ đến trường sau nghỉ lễ.

Thứ 5/3

- Dự giờ các lớp

Thứ 6/4

- BGH đánh giá chuẩn giáo viên, nhân viên, đánh giá CC, viên chức, hoàn thành hồ sơ.

II

 

(Từ 7- 11)

Thứ 2/7

- Dự giờ các lớp

Thứ 3/8

- Kiểm tra vệ sinh ATTP bếp ăn cụm TT

Thứ 4/9

- Tổ chức cho trẻ 5 tuổi thăm quan trường tiểu học Vĩnh Chấp

Thứ 5/10

- Khảo sát trẻ cụm lẻ

Thứ 6/11

- Họp hội đồng thi đua bình xét thi đua cuối năm

III

(Từ 14-18)

Thứ 2/14

- Kiểm tra thể dục sáng đầu tuần

Thứ 3/15

- Hội nghị CBQL;CTCĐ tại THPT(chiều 13h30)

Thứ 4/16

-Khảo sát chất lượng trẻ cuối năm khối lớn

Thứ 5/17

- Khảo sát chất lượng trẻ cuối năm khối nhỡ

Thứ 6/18

- Khảo sát chất lượng trẻ khối bé

VI

(Từ 21-26)

Thứ 2/21

 

- Nộp hồ sơ thi đua cuối năm, cập nhật phần mềm PMIS đánh giá chuẩn HT;PHT; giáo viên, nhân viên và đánh giá CC;VC cuối năm.

Thứ 3/22

- Kiểm tra công tác quản lý tài sản tài chính cuối năm.

Thứ 4/23

- Họp hội đồng trường đánh giá kết quả trong năm (TP: 07 thành viên trong hội đồng)

Thứ 5/ 24

- Bàn giao hiệu trưởng.

Thứ 6/25

- Họp ban đại diện cha mẹ học sinh của trường

Thứ 7/26

- Họp phụ huynh toàn trường 7 lớp.

V

(Từ 28-31)

Thứ 2/28

- Duyệt văn nghệ chuẩn bị cho tổng kết cuối năm

Thứ 3/29

- Tổng kết CB,CC,VC cuối năm học.

Thứ 4/30

- Tổng kết trẻ bàn giao trẻ 5-6 tuổi lên lớp 1

Thứ 5/31

- Kiểm kê cuối năm, tổng vệ sinh, phân công trực hè, bảo vệ tài sản trong hè, xây dựng kế hoạch dạy hè.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Thị Hiền