LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ 02/4 - 06/4/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

02/4/2018

Sáng

- Hội ý Ban giám hiệu đầu tuần

BGH

Chiều

- Kiểm tra công tác vệ sinh

- Chỉ đạo giáo viên luyện tập cho trẻ vẽ tham gia hội thi

BGH, Y tế

BGH

Thứ 3

03/4/2018

Sáng

- Dự giờ đột xuất

- Kiểm tra điểm nhấn

BGH

Chiều

- Trực báo CBQL tại TH Kim Đồng 13h30p

- Kiểm tra vệ sinh môi trường các lớp

- Duyệt kế hoạch thực hiện các lớp

Hiệu trưởng

Y tế

Phó hiệu trưởng

Thứ 4

04/4/2018

Sáng

- Dự giờ đột xuất

BGH

Chiều

- Kiểm tra nhà bếp

BGH, Y tế

Thứ 5

05/4/2018

Sáng

- Dự giờ đột xuất

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

BGH

BGH, y tế

Chiều

- Tập huấn lấy mẫu nước tại trung tâm y tế Huyện 13h30p

Hiệu trưởng

Thứ 6

06/4/2018

Sáng

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên

BGH, TTCM

Chiều

- Kiểm tra điểm nhấn

BGH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ 09/4 - 13/4/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

09/4/2018

Sáng

- Hội ý Ban giám hiệu đầu tuần

- Kiểm tra VSATTP hai bếp ăn

BGH

BGH, Y tế

Chiều

- Phát động trồng thêm rau và hoa

BGH

Thứ 3

10/4/2018

Sáng

- Chấm SKKN và báo cáo việc làm mới

BGH

Chiều

- Chấm SKKN và báo cáo việc làm mới

BGH

Thứ 4

11/4/2018

Sáng

 • Chấm SKKN và báo cáo việc làm mới
 • Kiểm tra bếp ăn 2 cụm lẻ

BGH

Y tế

Chiều

- Chấm SKKN và báo cáo việc làm mới

BGH

Thứ 5

12/4/2018

Sáng

- Chấm SKKN và báo cáo việc làm mới

BGH

Chiều

 • Chấm SKKN và báo cáo việc làm mới
 • Cân đo sức khỏe trẻ đợt 3

BGH

Y tế

Thứ 6

13/4/2018

Sáng

- Tổng kết hội thi XDMT tại MN Hoa Phượng

- Duyệt quyết toán năm 2017

BGH

Kế toán

Chiều

- Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn

BGH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ 16/4 - 20/4/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

16/4/2018

Sáng

 • Hội ý Ban giám hiệu đầu tuần
 • Kiểm tra hoạt động chương trình lớp lớn 1

BGH

Chiều

- Kiểm tra công tác vệ sinh cụm Tân Định

- Chỉ đạo giáo viên luyện tập cho trẻ vẽ tham gia hội thi

BGH, Y tế

BGH

Thứ 3

17/4/2018

Sáng

- Tham gia hiến máu nhân đạo tại Vĩnh Thành 2 GV

- Duyệt kế hoạch thực hiện các lớp

BGH

Chiều

- Kiểm tra vệ sinh môi trường các lớp cụm tập trung

- Kiểm tra điểm nhấn

Hiệu trưởng

Y tế

Phó hiệu trưởng

Thứ 4

18/4/2018

Sáng

- Tổ chức thi mỹ thuật thiếu nhi cấp trường cho trẻ 5t

BGH

Chiều

 • Kiểm tra nhà bếp cụm Lai Bình
 • Làm báo cáo định kỳ

BGH, Y tế

Thứ 5

19/4/2018

Sáng

- Dự giờ đột xuất

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cụm tập trung

BGH

BGH, y tế

Chiều

- Khảo sát trẻ lớp Nhỡ

Hiệu trưởng

Thứ 6

20/4/2018

Sáng

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên

BGH, TTCM

Chiều

- Kiểm tra điểm nhấn

BGH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ 23/4 - 28/4/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Thứ 2

23/4/2018

Sáng

- Hội ý Ban giám hiệu đầu tuần

- Kiểm tra VSATTP hai bếp ăn

BGH

BGH, Y tế

Chiều

- Phát động trồng thêm rau và hoa

BGH

Thứ 3

24/4/2018

Sáng

- Kiểm tra vườn hoa vườn rau cụm lẻ

BGH

Chiều

- Dự giờ đột xuất

BGH

Thứ 4

25/4/2018

Sáng

 • Kiểm tra bếp ăn 2 cụm lẻ

BGH

Y tế

Chiều

- Kiểm tra chuyên môn 1 GV

BGH

Thứ 5

26/4/2018

Sáng

- Kiểm tra điểm nhấn các lớp cụm lẻ

BGH

Chiều

 • Kiểm tra nề nếp các lớp
 • Tổng hợp sức khỏe trẻ

BGH

Y tế

Thứ 6

27/4/2018

Sáng

 • Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên nhân viên
 • Họp cuối tháng

BGH

Kế toán

Chiều

- Phân công trực lễ 30/4, 1/5

BGH

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Thị Hiền