KẾ HOẠCH TUẦN

(Từ ngày 2/4 đến 30/04/2018)

 

Tuần

Thứ/ngày

Nội dung công việc

 

 

 

I

(Từ 01-9)

Thứ 2/2

Thứ 3/3

Thứ 4/4

Thứ 5/5

Thứ 6/6

- Kiểm tra nền nếp, vệ sinh các lớp đầu tuần.

- Dự giờ các lớp

- Kiểm tra chuyên môn: 02 cô

- Tham gia tập huấn lấy mẫu nước tại TTYT huyện(HT)

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên

II

 

(Từ 12- 16)

Thứ 2/9

Thứ 3/10

Thứ 4/11

Thứ 5/12

Thứ 6/13

 

- Kiểm tra phương pháp giáo dục lấy trẻ làm TT khối lớn

- Dự giờ

- Cân đo sức khỏe cuối năm toàn trường

- Kiểm tra phương pháp GD-LTLTT khối nhỡ

- Kiểm tra PP-GD-LTLTT khối bé

- Công đoàn tổ chức họp đánh giá chuẩn HT;PHT( trẻ học 1 buổi )

III

(Từ 19-23)

Thứ 2/16

Thứ 3/17

Thứ 4/18

 

Thứ 5/19

Thứ 6/20

- Kiểm tra thể dục sáng đầu tuần

- Dự giờ góp ý tiết dạy tham gia dự thi UDCNTT

- Các lớp khảo sát chất lượng trẻ cuối năm

- Kiểm tra chuyên đề ATGT khối lớn

- Tham gia thi mỹ thuật cấp huyện.

VI

(Từ 26-30)

 

Thứ 2/23

Thứ 3/24

Thứ 4/25

Thứ 5/ 26

Thứ 6/27

30/4-1/5

- Kiểm tra công tác đón trẻ các lớp

- Dự giờ

- Họp chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề

- Tổng hợp kết quả thực hiện điểm nhấn UDCNTT toàn trường

- Họp toàn trường cuối tháng.(trẻ học 1 buổi)

- Nghỉ lễ.

 

Hiệu trưởng

 

Phạm Thị Hiền