KẾ HOẠCH TUẦN

( Từ ngày 01/01 đến 31/01/2019

 

Tuần

 

Thứ

Ngày tháng

Nội dung

Buổi sáng

Buổi chiều

 

 

Tuần 1

Từ 01 đến 05/01

Hai

01/01/2019

Nghỉ Tết dương lịch 2019

Nghỉ Tết dương lịch 2019

Ba

02/01/2019

Nghỉ Tết dương lịch 2019

Nghỉ Tết dương lịch 2019

03/01/2019

Chỉ đạo lao động, vệ sinh

Chỉ đạo làm vườn rau

Năm

04/01/2019

Dự họp HĐND xã

Dự họp HĐND xã

Sáu

05/01/2019

Làm báo cáo thống kê

Làm báo cáo Sơ kết học kỳ I

Tuần 2

Từ 07 đến 11/01

Hai

07/01/2019

 Chỉ đạo kiểm tra tình hình đầu tuần

Kiểm kê tài sản nhà trường.

Ba

08/01/2019

Kiểm tra chuyên môn giáo viên

  • Kiểm kê tài sản nhà trường
  • Nộp báo cáo tổng kết

09/01/2019

Kiểm tra chuyên môn giáo viên

Tổng hợp kiểm kê tài sản

Sơ kết học kỳ I cuối giờ

Năm

10/01/2019

Tập huân bếp ăn bán trú tại TTYT huyện

  Kiểm tra toàn diên giáo viên

 

Sáu

11/01/2019

  Kiểm tra toàn diện giáo viên

 Họp phụ huynh toàn trường

Tuần 3

Từ 14 đến 18/01

Hai

14/01/2019

Họp BGH đầu tuần

Họp bàn trường chuẩn, KĐCL tại trường Tiểu học KĐ

Ba

15/01/2019

Nghiệm thu công trình nhà hiệu bộ

Làm hồ sơ văn phòng, Hiệu trưởng

16/01/2019

Dự giờ giáo viên

Làm báo định kỳ, hoạt động giáo dục.

Năm

17/01/2019

 Tập huấn KĐCLGD tại TH Kim Đồng

Tập huấn KĐCLGD tại TH Kim Đồng

Sáu

18/01/2019

 Tập huấn KĐCLGD tại TH Kim Đồng

Tập huấn KĐCLGD tại TH Kim Đồng

Tuần 4

Từ 21 đến 26/01

Hai

21/01/2019

Chỉ đạo kiểm tra vệ sinh các lớp

Chỉ đạo lao động khuôn viên

Ba

22/01/2019

Dự giờ giáo viên

 Chuyển phòng làm việc

23/01/2019

Dự giờ giáo viên

Chuyển phòng làm việc

Năm

24/01/2019

Chỉ đạo kiểm tra bếp ăn

Dự Tổng kết cô nuôi giỏi cấp huyện tại MN Hoa Phượng

Sáu

25/01/2019

Kiểm tra các hoạt động

Họp chi bộ cuối tháng

Tuần 5

Từ 28

đến 31/01

 Hai

28/01/2019

Phân công lịch trực Tết nguyên đán Mậu Tuất

Nộp phân công trực Tết

Ba

29/01/2019

Dự giờ các lớp

Kiểm tra hoạt động cụm Tân Định

30/01/2019

Kiểm tra an toàn lớp học

Kiểm tra hoạt động cụm Lai Bình

Năm

31/01/2019

Kiểm tra vệ sinh các cụm trường

Chỉ đạo lao động các cụm trường