lịch  tháng 8

KẾ HOẠCH THÁNG 8 – NĂM HỌC 2018-2019

Phát động thi đua: Mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

 

TUẦN I

Từ ngày 31 đến 11/8

TUẦN II

Từ ngày 13 đến 17/8

TUẦN III

Từ ngày 20 đến 24/8

 

TUẦN IV

Từ ngày 27 đến 31/8

 

 

Ngày 01/08/2018:

-  Tập trung CB,GV,NV trả phép.

- Họp cơ quan- Phân công giáo viên đứng lớp.

- Bàn giao tài sản

 

Ngày 02-06/08/2018:

-Tuyển sinh

- Chỉ đạo các lớp lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp.

 

Ngày 07-11/08/2018:

-  Tổng hợp hồ sơ tuyển sinh.

- Tập Văn nghệ.

 

Ngày 8-9/8/2018:

-Trồng cây xanh 

- Cải tạo vườn rau, hoa các cụm trường

 

Ngày 10/08/2018:

- Học NQTW 7 khóa XII tại xã

 

 

Ngày 13 /08/2018:

- Chỉ đạo các cụm trường lao động trồng rau, hoa

 

Ngày 14/08/2018:

- Chỉ đạo các  trang trí lớp

- Kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm

 

Ngày 15-16/08/2018:

- GV tập huấn CM

 

Ngày 17/8/2018 :

- Hội nghị tổng kết năm học và triển khai NVNH 2018-2019 của ngành.

 

 

 

 

Ngày 20/8/2018:

- S: Tập huấn công tác TĐKT tại TH Kim Đồng.

- C: Họp tập thể CB,GV,NVnhà trường.

 

Ngày 21/8/2018:

- Chỉ đạo mua đồ dùng bán trú cho trẻ đầu năm học mới.

 

Ngày 22/8/2018 :

- Họp CBQL các trường sáp nhập

- Đón trẻ năm học mới.

 

Ngày 23/8/2018 :

- Học Bồi dưỡng chính trị hè tại C3 Vĩnh Linh

 

Ngày 24/8/2018 :

- Họp BGH chuẩn bị công tác đầu năm học mới.

- Cuối giờ các lớp họp bầu BCH PH

 

Ngày 25/8/2018:

Hội nghị GD xã

 Tổ chức họp BCH PH+ GVCN

Cuối giờ HNXDKH tổ.

 

Ngày 27/8/2018:

- Chuẩn bị các điều kiện bàn giao công tác quản lý - bàn giao công tác quản lý nội bộ.

 

Ngày 28/8/2018:

- Bàn giao công tác quản lý trường học

 

Ngày 29-31/8/2018:

- Chỉ đạo tập VN trẻ

Chuẩn bị các ĐK cho

Khai giảng.

 

Ngày 31/8/2018:

- Họp CBQL các trường sáp nhập tại phòng GD huyện

- Chuẩn bị các điều kiện họp phụ huynh toàn trường.