Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 557
Hôm qua : 1.691
Tháng trước : 28.148
  • I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. Th¸i ®é: Trẻ biết ích lợi của quả cam, trẻ thích uống nước cam.Biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.2. KiÕn thøc:      -   TrÎ biÕt nặn quả cam có các bộ phận: quả, cuống, lá bằng cách xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt.      -  ...
Hoạt động chăm sóc-Giáo dục