1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, biết lấy, cất dọn và giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

- Rèn kỹ năng sử dụng thuật ngữ toán học

- Nhận biết được các con số và ý nghĩa của nó

2. Chuẩn bị :

a. Đồ dùng của cô :

- Các thẻ số từ 1 - 5

- Bài hát em tập lái ô tô

- Bài giảng nhận biết ý nghĩa của các con số

b. Đồ dùng của trẻ:                            

- Các thẻ số từ 1 – 5

3. Tổ chức hoạt động

* Hoạt động 1: Nhận biết ý nghĩa của các con số

- Cô mở cho trẻ xem  những con số rồi hỏi trẻ có những số nào ?

- Số 113 có những chữ số nào ghép lại

- Cho trẻ chọn và xếp số 113(Xếp từ trái sang phải)

- Hỏi trẻ xếp được số gì ?

- Cô cho trẻ đọc các chữ số

- Hỏi trẻ  số 113 gồm nhứng chữ số nào ? được sắp xếp như thế nào ? Có ý nghĩa gì ?

- Cô nhắc lại cách sắp xếp và cho trẻ biết số 113 là số điện thoại của CSGT và khi gặp trường hợp nào thì gọi đến số đó.

+ Cô dạy tương tự với số 114( xe PCCC). 115 Xe cấp cứu

- Cô cho trẻ nhận biết và nêu suy nghĩ của trẻ về ý nghĩa các con số.

- Cô nhấn mạnh cho trẻ biêt ý nghĩa của các con số trong cuộc sống hàng ngày

Hoạt động 2 : Cùng bé thi tài

TC1 : Thi ai nhanh

+ Cô chia trẻ thành hai đội

- Cô nêu cách chơi: Gắn số thích hợp vào các PTGT( 113,114,115,)

-Luật chơi ; Hết 1 bản nhạc đội nào gắn đúng nhanh, nhiều sẽ chiến thắng

- Cô cho trẻ chơi

- Nhận xét kết quả

Trò chơi 2 : Thi ai đúng

- Cô cho trẻ về các nhóm hoạt đông

+ Tô màu các con số

+ Xếp các con số theo thứ tự

+ Nối các con số theo yêu cầu.

- Nhận xét kết quả của 3 nhóm.