THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2019-2020

 

          Căn cứ kế hoạch số 310/KH-GD&ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.

          Căn cứ kế hoạch số 72/KH-MN ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Trường Mầm non Vĩnh Chấp về việc tuyển sinh trẻ năm học 2019-2020.

          Trường Mầm non Vĩnh Chấp thông báo tuyển sinh trẻ năm học 2019-2020 như sau:

  1. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại văn phòng Trường Mầm non Vĩnh Chấp (cụm

trung tâm).

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 08/8/2019.

Buổi sáng:  từ 7h 30 phút đến 11h

Buổi chiều: từ 14h đến 16h 30phút

  1. Địa bàn tuyển sinh: 13 thôn trong địa bàn xã Vĩnh Chấp
  2. Độ tuổi:

Độ tuổi: Sinh từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014;

Độ tuổi: Sinh từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015;  

Độ tuổi: Sinh từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016;   

Độ tuổi: Sinh từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017.

  1. Hồ sơ gồm có:  
  • Đơn xin vào học (theo mẫu)
  • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
  • Bản sao sổ hộ khẩu thường trú

-   Các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

Vậy nhà trường thông báo đến các phụ huynh có con em trong độ tuổi đến nhập học đúng thời gian quy định.

         

                Nhà trường xin chân thành cảm ơn!

 

Hiệu trưởng

Nơi nhận: 

- Các thôn địa bàn xã Vĩnh Chấp;

- Đăng Website;

  - Lưu VT.                                                                     Tạ Thị Phúc